NYHETER:

 

Digitalt møte - referat:

Styreakademiet Innlandet hadde for noen dager siden digitalt møte angående hva Innovasjon Norge Innlandet kan bidra med og hva en kommunes næringslivsavdeling kan gjøre for bedriftene. Det var direktør Sverre Bjørnstad som foredro om Innovasjon Norge og dennes virkemidler. Grønn næring er et vekstområde i Innlandet. Industrimiljøet på Raufoss er unikt og vi har store muligheter innenfor turisme. Bjørnstad oppfordret bedriftene til å ta kontakt med Innovasjon Norge for å se hvilke muligheter man har til lån og støtteordninger innenfor sitt område. Næringssjef Svein Frydenlund informerte om hva Hamar kommune arbeider med om dagen. Frydenlund innrømmet at de arbeidet mye med sykehus- og jernbaneutviklingen om dagen. Hamar måtte se sydover med hensyn til næringsutvikling samtidig som samarbeidet i Innlandet måtte vedlikeholdes. Styreleder i Styreakademiet Innlandet, Sigbjørn Hemstad, ledet møtet og avsluttet med å fortelle kort om Akademiets rolle. Hvert år blir det avholdt et større seminar ved juletider, man har "bli kjent møter", avholder styrekurs og er en støttespiller for medlemsbedriftene ved behov. Det har vært et utfordrende år med viruset og inntil videre vil Styreakademiet Innlandet kun avholde digitale møter

Her finner du Styredakademiet Innlandet sin Facebook-gruppe:

https://www.facebook.com/groups/2619453585049291/
 

Medlemsmøte 18.mars 2021:

Hvordan skal styrer forholde seg til pandemier?

Sjefsøkonom i Eika Jan L Andreassen har en fin oppsummering av hvordan bedrifter, banker osv. vil oppføre seg etter pandemien. Vil alle unge nå søke seg til trygge offentlige stillinger? Genrelt tror Jan L Andreassen at alle vil opptre mer forsiktig. ( se Jans blogg på Facebook/ev. nettet. Jeg har gitt et tilsvar: «Det eneste som kan endre dette er at vi mennesker har lett for å glemme! Vi lærte lite av historien fra 30- tallet under 80- tallets happy days! Samme etter 11. september 2001. Vi gikk på en ny smell i 2008. Punkt 2 er at mange har en iboende skapervilje - i min tid som næringsrådgiver i bank var jeg imponert over alle som startet opp eller drev videre med smb - bedrifter og jobbet nær sagt 24 timer i døgnet til mindre lønn enn en offentlig ansatt og uten sikkerhetsnett. Men det jeg nevner her betinger at vi ikke får en ny pandemi i løpet av noen få år. Ellers får du rett Jan L Andreassen og du har gitt det mest sannsynlige utfallet!. Hva tror dere vil skje når pandemien har forsvunnet og hvordan skal styrene forholde seg til fremtiden?

Styrets ansvar mer enn økonomi:

Ad styrets ansvar. Etter en eksplosjonsulykke ved metallco på Eina hvor 2 arbeidere omkom i 2017 er styrets formann dømt til å betale et forelegg på kr 120.000 kr. Dette viser at styret er forventet å sette seg inn i produksjonsprosessen og lover ad HMS. Bedriften arbeider med omgjøring av omsmelting av brukte metaller. Daglig leder er dømt til fengsel i 10 måneder. Jeg har snakket med den dømte daglige leder og han sier de ansatte ikke hadde fulgt de produksjonsmetodene de hadde fått beskjed om. Det viser at styret har mer ansvar enn bare det rent økonomiske. Til tross for tragisk utgang mener jeg dommen er streng. Men det viser at man ikke alltid bør ta på seg styreverv. Jeg kjenner daglig leder som en kunnskapsrik og dyktig leder med ingeniørbakgrunn og mange års erfaring fra Raufoss Ammunisjonsfabrikker AS.

Utsettelse Styreakademiet Innlandets styreseminar:

På grunn av virussituasjonen vi har i Norge i dag har Styreakademiet Innlandet valgt å utsette sitt styreseminar fra 1. desember 2020 til 2.mars 2021. Det vil bli samme foredragsholdere og samme temaer. Jan Ludvig Andreassen Eika- gruppen åpner med å snakke om økonomiske rammebetingelser i årene som kommer. Fylkesmann Knut Storberget vil si noe om endringer for bedrifter etter at vi har blitt Innlandet. Etter lunch vil Gudrun Sanaker Lohne fra Destinasjon Trysil og Finn Kristian Tokvam fra Tokvam AS foredra om hvilke endringer de har gjort etter en endret markedssituasjon. Vi vil komme tilbake med nærmere detaljer om påmelding osv.
For Styreakademiet Innlandet/ Sigbjørn Hemstad -leder

________________________________________________________________________________________________________________

Info om fordragsholdere på Prøysenhuset 1.desember:

Jan Ludvig Andreassen
er en norsk samfunnsøkonom. Han er sjeføkonom i Eika Gruppen med hovedansvar for overvåking av makroøkonomi i inn- og utland. Andreassen har arbeidet med makroøkonomiske analyser i blant annet DnB, Alfred Berg Kapitalforvaltning og Norges Bank. (Wikipedia)


 


Knut Storberget (født 6. oktober 1964 i Elverum) er en norsk tidligere politiker (Ap). Fra 2019 er han fylkesmann i Innlandet. Han var innvalgt på Stortinget fra Hedmark fra 2001 til 2017 etter å ha vært vararepresentant fra 1993. Han var justisminister i Jens Stoltenbergs andre regjering fra oktober 2005 til november 2011. Storberget har bakgrunn som forsvarsadvokat.

 

 

 

 


Gudrun Sanaker Lohne kommer til Prøysen- huset 1. desember og Styreakademiets seminar!
Her kan du lese mer om Lohne som er daglig leder i Destinasjon Trysil! Andre foredragsholdere er sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen, Fylkesmann Knut Storberget og Finn Kristian Tokvam fra Tokvam AS.

BAKGRUNN: Gudrun Sanaker Lohne, turistsjef og daglig leder i Destinasjon Trysil:

Trysil er Norges største ski- og stisykkeldestinasjon.
Trysil har 885 000 gjestedøgn, 28 500 senger rundt Trysilfjellet, over 1 100 000 skidager, 255 millioner NOK i skipassomsetning, 68 bakker, 31 heiser, over 500 km med langrennsløyper. Over 61 000 sykkeldager, 100 km med naturlig sykkelstier, sykkelparker, over 50 km tilrettelagte sykkelstier.
Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for næringsvirksomhet i Trysil, eid av over 200 virksomheter i Trysil. Destinasjonsselskapet koordinerer Trysils reiselivsstrategi, som viser retningen for en offensiv satsning på å videreutvikle Trysil som helårlig og internasjonal destinasjon.
Gudrun har vært leder i Destinasjon Trysil i 13 år og har vokst opp med reiselivsutviklingen i Trysil. Hun har bakgrunn fra markedsavdelinger i it- og konsulentbransjen og utdanning innen markedskommunikasjon og økonomi fra BI og reiselivsledelse på Norsk Hotellhøgskole i Stavanger.

Finn Kristian Tokvam. Daglig leder i Tokvam AS. Han har både økonomisk og teknisk utdanning og ledet bedriften siden 2005. Tokvam AS er en familieeid industribedrift som har vært i kontinuerlig drift siden 1958. I dag er Tokvam as en høyteknologisk produksjonsbedrift med egne produkter og en sterk merkevare i bransjen. Bedriftens kjernevirksomhet er salg, utvikling og produksjon av redskap for veivedlikehold. Tokvam AS skal utvikle egen virksomhet, utfordre konkurrentene og begeistre kundene.
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Årlig fagkonferanse og nettverkstreff på Prøysenhuset:
(Trykk på bildet for å se det i større utgave)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Jan Ludvig Andreassen i Dagsnytt 18 den 7.oktober 2020:

Jan Ludvig Andreassen , en av foredragsholderne til StyreakademietInnlandets julemøte på Prøysenhuset 1. Desember er på Dagsnytt 18 i kveld ad Statsbudsjettet. I tillegg til Andreassen har vi fylkesmann Storberget, Finn Kr Tokvam fra Tokvam AS og leder av destinasjon Trysil! Alle skal snakke om endringer i næringsliv og økonomi. Invitasjon kommer snart! For Styreakademietinnlandet.
___________________________________________________________________________

Notat medlemsmøte Honne 22.09.2020

Tema for møtet; SAI, Hva, Hvem, Hvor og Når.
Det var totalt 8 deltakere på møtet.
Etter en kort presentasjon av det nye styret innledet Amund med generell informasjon om SAI.
Per i dag er det 70 medlemmer i Styreakademiet Innlandet. Vi har som mål å nå 100 medlemmer i
løpet av året.
Deltakerne ble delt inn i to grupper for å diskutere følgende temaer:
Hva: Vedtektene – hva er StyreAkademiet Innladet
Hvem: Hvem er SAI etablert for å tilfredsstille
Hvor: På hvilken arena skal aktiviteten forgå
Når: Når, hvordan og hvor skal ting finne sted
Innspill fra gruppen, kort oppsummert – hvorfor SAI:

• Arnested for medlemmer, et sted å bygge nettverk.
• Bedriftsforum for Innlandet.
• Rekruttering av nye medlemmer – hva skaper motivasjon, drivkraft?
• Faglig påfyll for medlemmer.
• Opprette en styrepool.
• Kartlegge kompetanse hos medlemmer/ hvilke bransjer representerer vi?
• Markedsføring av medlemmer som ønsker å påta seg styreverv.
• Database – studentoppgave?
• Faglige temaer/ medlemsmøter – rekrutteringsplattform.
• Hvordan bli mer attraktive?
• Avholde styrekurs, eventuelt kurs i andre aktuelle temaer for næringslivet.
• Bedriftsbesøk .

Styret tar med seg innspillene i det videre arbeidet.

29/9-2020
Liv L. Karlsen

________________________________________________________________________

 

Interessant kveld hos Rotary Raufoss - 15. September:


Var invitert av Åshild Lundgaard i Rotary Raufoss til å presentere Styreakademiet. Det ble gjort og inviterte til treffet 1. Desember på Prøysenhuset hvor blant andre Jan Ludvig Andreassen, Fylkesmann Storberget, Destinasjon Trysil og Tokvam AS vil ha innlegg. Ellers er manuset til foredraget mitt i går her: Styreakademietinnlandet har egen gruppe Facebook og hjemmeside www.styreakademietinnlandet.com

Emne: Verdiskapende styrer Artikkel sa
Viktige momenter for styret/ ledelse

1. Mangfold.

Hva konkret betyr mangfold i styret? I ledergrupper og arbeidsteam blir vi stadig dyktigere til å utnytte forskjellighet. Men hva med styrene? Det sies et eierskap er viktig, styret svært viktig og ledelse avgjørende. Men i og med at styret ansetter og jobber gjennom daglig leder, blir styret over tid også en nøkkelfaktor for suksess. Et styre må derfor være en bevisst sammensatt prestasjonsgruppe. I mindre bedrifter har det vært tradisjon at de fleste beslutninger tas i administrasjonen, med styret i en «tanterolle», kun for å tilfredsstille lovverket, iht. Morten Huses bok «Styret: Tante, barbar eller klan?». Etter hvert innser flere bedriftseiere verdien av styret som ressurs, og tar konsekvensen av å få satt sammen et verdiskapende styre.

Mellom 80 – 90 prosent av bedriftene i Innlandet har ti ansatte eller færre. Dette betyr at de ansatte i disse bedriftene må være gode på mange felt. Utfordringen er at små bedriftene ofte mangler spisskompetanse innen strategi, finans, merkevare, teknologi, kommunikasjon og organisering.

Mye av hemmeligheten med et verdiskapende styre er at det er en god bestiller på fagfelt som er utenfor bedriftens spisskompetanse. Styret bør alltid inneha evne til helhetstenking og integrasjon, og dermed kan styret tilføre viktige elementer til bedriftens egen produkt- og produksjonskompetanse.

Hva sier erfaring om velfungerende styrer?

2. Brenner for arbeidet:

• Forskerne Wenstøp/Pugliese mener at det er kvaliteten på styret som betyr mest for selskapets strategiarbeid, overlevelse, vekst og lønnsomhet. Styret må ha inngående kjennskap til bedriften og bransjen den opererer i. Et verdiskapende styre kjennetegnes også ved å ha en stor bredde i kunnskapen, på tvers av medlemmene i styret. Sist, men ikke minst, kjennetegnes de beste småbedriftsstyrene ved å ha styremedlemmer som brenner for å gjøre en god jobb for selskapet.

3. Eiere og styret samme mål:

• De beste styrene, sett med økonomiske briller, er de styrer som i størst grad har sammenfallende interesser med eierne. Er det ulikheter her, bør bedriften vurdere nye eiere (selge), endre styret og/eller vurdere ny daglig leder.

4. Små og homogene- kontra større og heterogene styrer:

• Forskning antyder at relativt små og homogene styrer fører til at bedriften får bedre resultater pga. større beslutningsdyktighet, enn større og mer heterogene styrer.

• Risikoen her er at ingen tør stille de vanskelige spørsmålene vedr. viktige utfordringer/muligheter. Styrets team bør ha trygghet nok til å tørre å være uenige i sentrale spørsmål om strategi og utvikling fram til beslutning fattes.

5. Styret som støttespiller:

• Kjell Standal er opptatt av at daglig leder og styret bevisst bør ha åpne prosesser i strategiarbeidet, og at styret må huske de er daglig leders støttespiller, og spille ham god.

6. Benytte omverden

De bedrifter som klarer å benytte sin omverden klarer seg best. Her kan styrets medlemmer bidra sterkt med sitt samlede nettverk.

7. Kvinner i styret:

• Iflg. SSB har 72 prosent av aksjeselskapene (AS) bare menn i styrene (2015). Åtte av ti styrer med en eller to styrerepresentanter består bare av menn. Dess større styret er, dess høyere er andelen foretak som har både menn og kvinner i styret.

• Morten Huse har forsket på effekten av kvinner i styret. Han mener det er personligheten og ikke kjønnet som gjør forskjell i styrerommet.

• Forskning viser at kvinner har god effekt på kvalitative variabler i styrearbeid, og det kan ha betydning også for bedriftens økonomi på lang sikt, jf. Sigbjørn Hemstads BI-oppgave «Kritiske suksessfaktorer for godt styrearbeid».

Avslutning: StyreAkademiet Innlandet, sammen med StyreAkademiets Landsforening og øvrige regioner i Norge, satser på å fremme utvikling innen relevante kompetanseområder for bedriftseiere, styrer, administrasjon og ansatte. Sigbjørn Hemstad 15. Sep. 2020

 

 

 

Velkommen til Styreakademiets nettside